Dorpsraad Herkingen - HerkingenEU

Ga naar de inhoud

Dorpsraad Herkingen

Dorpsraad Herkingen


VoorzitterAndre van Beek
SecretarisFlora Buscop
PenningmeesterMarja Hogerwerf
Contactpersoon verenigingen
Andres Bazen
Communicatie en sociale mediaAdri Knöps


Mailadres
dorpsraadherkingen@hotmail.com


Wat is er gaande in Herkingen, verslag van de Dorpsraad.

Wellicht hoort u niet zoveel van ons, maar achter de schermen zijn we hard bezig om Herkingen nog mooier en leuker te maken. Om u op de hoogte te brengen vatten we de onderwerpen waar wij mee bezig zijn, even voor u samen.

Strand Herkingen: op de inwonersavond afgelopen November zijn de plannen voor de metamorfose van het strandje gepresenteerd. In het najaar van 2017 had er een beslissing over het omvangrijke project (kosten ong 450.000 euro) moeten vallen, maar omdat het Natuur en /Recreatieschap per 1 januari jl is opgeheven, heeft men deze beslissing overgezet naar het nieuwe verantwoordelijke bestuursorgaan. Op bestuurlijk niveau is men nog steeds druk bezig om alle puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten, daarom zal waarschijnlijk het project dit jaar nog niet starten. De gemeente maakt zich sterk voor ons strandje en heeft er nog alle vertrouwen in dat het ook doorgaat. Binnen de gemeente wordt al wel gesproken over het wederom voor de zomer aanvullen van zand, zodat er met de zon ook weer een fatsoenlijk strand ligt. Wordt vervolgd….   

Visbankplein: Ook het Visbankplein krijgt een aardige metamorfose. Deze plannen zijn heel concreet en de eerste stappen zijn al voorzichtig gezet. Het gehele plan is inmiddels goedgekeurd door het college en wordt nu nog aan de Raad voorgelegd. De verwachting is dat nog deze maand de vlaggenmast geplaatst zal en de inrit vanaf de Molendijk verwijderd. Het verzoek is dan ook om vanaf die tijd alleen nog de inrit Scharloodijk te gebruiken. Voor wat betreft het parkeren van auto’s komt er ongeveer een 50/50 verdeling, de helft parkeren en de helft autovrij.  Voor de bloembakken die voor de afscheiding gaan zorgen is subsidie aangevraagd, de hoop is om die in Mei te kunnen plaatsen. rDe PMD container zal worden verplaatst naar de Peuterdijk. Gekeken wordt of het een toegevoegde waarde heeft om in bv Tuindorp nog een extra container te plaatsen. Verder zal het dak van de Visbank worden vervangen, komen er grondspots onder de Visbank, komt er een extra bankje, een informatiekast waar de verenigingen hun informatie in kwijt kunnen en wordt er door de stichting WO2Go een informatiebord over de inundatie tijdens de WWO2 ter beschikking gesteld.

Gemeentewerf: om van de rommelige situatie af te komen wordt ook de gemeentewerf aangepakt. Alle rommel wordt verwijderd en er worden parkeerplaatsen aangelegd, bestemd voor de brandweer en de duivenvereniging. Het terrein blijft afgesloten, enkel de gemeente, de duiven en de brandweer krijgen een sleutel. Er is een bord geplaats waarop wordt aangegeven dat het verboden is om afval te storten. Ook de Dorpsraad verzoekt iedereen om afval (gratis) in Middelharnis af te geven, daarmee houdt u uw eigen dorp netjes.  Ook dit plan is inmiddels door het college en zal nu worden voorgelegd aan de Raad.

Verlenging trottoir Groene Kruisweg: vanuit de gemeenschap is de suggestie gedaan om het voetgangersgedeelte vanaf de Groene Kruisweg over te laten gaan naar de Volkerakstraat (achter de Han de Lignie appartementen). De gemeente ziet hier vooralsnog geen toegevoegde waarde in. Het trottoir is toendertijd bewust aangelegd om de mensen veilig vanaf de haven naar de supermarkt te kunnen laten lopen. Na een aanvulling onzerzijds gaat de gemeente dit opnieuw bekijken. Wel is de gemeente overtuigd van het feit dat de bermen van de Volkerakstraat moeten worden hersteld. Dit gaat in het reguliere onderhoud meegenomen worden.

Voormalige gemeentehuis: de gemeente probeert al enige tijd in contact te komen met de huidige eigenaar om te kijken wat er te doen is aan de staat van het pand. Ambtenaren zijn al verscheidene malen langs geweest maar hebben steeds niemand aangetroffen. Binnen de gemeente wordt er een team opgericht wat zich specifiek gaat bezighouden met de verwaarloosde panden op Goeree Overflakkee. Het is voor de gemeente lastig omdat het particulier bezit, men is zich echter wel bewust van het feit dat de staat van het pand geen goed doet aan het aangezicht van Herkingen. Bekeken wordt wat voor mogelijkheden er liggen om de situatie te verbeteren.

Honden uitlaatplaats op de plek van de voormalige volkstuintjes Nassaustraat/Krammerstraat: Vanuit de gemeenschap is voorgesteld om van de volkstuintjes die leeg staan een honden uitlaatplaats te creëren. Die suggestie is doorgezet naar de gemeente, echter zijn inmiddels al weer alle volkstuintjes (op 1 na, waar ook bestelling voor is) verhuurd, zodat dit geen optie meer is.

Slechte staat fietspad Herkingen – Dirksland: dit onderwerp is onder de aandacht gebracht bij het Waterschap met het verzoek om onderhoud te gaan plegen. Tot op heden zonder resultaat, de gemeente gaat dit onderwerp nu overnemen en wederom onder de aandacht van het Schap brengen.

Bruggetje Adoptieplein: is weer netjes opgeknapt alleen zouden we graag dat ook de vloer wordt verbeterd. Binnen de gemeente wordt nu gekeken wat de beste oplossing is en wat de kosten hiervoor zijn.

Parkeervakken Adoptieplein: op voorspraak van bewoners is het verzoek aan de gemeente gedaan om hier weer parkeervakken aan te brengen. In maart/april wordt door de afdeling verkeer van de gemeente de tekening gemaakt en de opdracht voor uitvoering verstrekt.

Markering watersnoodramp: na het opknappen van de coupuren en het plaatsen van een nieuw informatie/herdenkingspaneel is de laatste fase het aanbrengen van een markering van de hoogste waterstand tijdens de watersnoodramp. Bekeken wordt waar deze het beste geplaatst kan worden.

Verlichting Spui: op verzoek is doorgeven dat we graag verlichting willen hebben ter hoogte van de skatebaan op t Spui. Dit is door de gemeente bekeken en alhoewel ze er niet afwijzend tegenover staan vinden ze op dit moment de kosten voor het plaatsen van verlichting te hoog. Verzocht is om dan dit idee mee te nemen in het gehele plan van aanpak strand.

AED voetbal: inmiddels is het benodigde geld om de AED van de voetbalvereniging naar buiten te plaatsen binnengekomen, zodat er op redelijk korte termijn een plan van aanpak kan worden gemaakt.  

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van de zaken die spelen in ons dorp. Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail naar dorpsraadherkingen@hotmail.com en wij zullen proberen zo snel mogelijk te reageren.

Dorpsraad Herkingen
Terug naar de inhoud